Hjem   Nyheter   Om Helsesamarbeid.no   Om selskapet

Fordeler brukeren   Fordeler firma/organisasjon   Vanlige spørsmål

Prosjektverktøy

 Aktiviteter
Du definerer aktiviteter med start, slutt, ansvarlig, ressursbruk, osv. Vises som Gantt.

 Periodisering
Prosjekt periodiseres ved at ressursbruken for hver aktivitet distribueres langt tidslinjen.


 Timeliste
Du registerer dine timer i timelisten.

 Timeskjema
Du registerer dine timer i timeskjemaet.

 Fremdrift
Viser planlagte timer og kostnader opp mot virkelige timer og kostnader.


 Rammeplan
Alle prosjekter må defineres medet mål, tidsrammer, kostnadsrammer og prosjektorganisasjon.

 Rapport
Helsesamarbeid.no inneholder flere forhåndsdefinerte prosjektrapporter.


 Ressurs
Du får oversikt over ressursbruk/kapasitet i organisasjonen, sortert på enkeltpersoner eller grupper.

 Resterende
Beregning av resterende timer og kostnader i html.


 Avvik
Viser avvik mellom plan, virkelig og skapt verdi. I tillegg beregnes produktivitet og kritisk indeks.
Les om basisverktøyene i et rom her.

Les mer om hvordan Helsesamarbeid.no kan gjøre prosjektene dine mer effektive her.

For bestilling eller 14 dagers gratis uttesting av prosjektrom, gå hit.

Registrering
som bruker

Bestilling eller
forespørsel

Kontakt oss

Copyright 2004 Helsesamarbeid AS

Betingelser for bruk