Hjem   Nyheter   Om Helsesamarbeid.no   Om selskapet

Fordeler brukeren   Fordeler firma/organisasjon   Vanlige spørsmål

E-presentasjoner

E-presentasjoner handler om å ta i bruk elektroniske virkemidler for å forbedre og effektivisere kommunikasjonen med legene.

Helsesamarbeid har arbeidet med e-presentasjoner siden 2002, og kan bistå på en rekke områder:

 • Rådgivningstjenester
 • E-presentasjonsteknologi, drift og support
 • Intern opplæring
 • Kontakt mellom tilbydere av e-presentasjoner og leger
 • Utforming/tilpasning av presentasjonsmateriell

Les mer om e-presentasjoner her, eller ta kontakt i dag for mer informasjon.

OTQ

En velprøvd e-presentasjonsform er OTQ:

O = Online presentation

T = Telephone

Q = Quiz

Med OTQ benyttes Helsesamarbeid.nos co-browsing-funksjonalitet. Dette innebærer at e-presentatøren styrer det skjermbildet legen ser på sin PC-skjerm. Samtidig snakker de sammen på telefonen. I etterkant kan legen besvare et spørreskjema.

Problemstillinger for legemiddelindustrien, leverandører av medisinsk utstyr, o.l.

 • Hvordan nå leger på en kostnadseffektiv måte, når det passer legen, og sikre en god informasjons-overføring?

 • Hvordan raskt ta igjen et avbrutt legebesøk?

 • Hvordan utnytte ledig salgskapasitet hos legemiddelkonsulenter?

Fordeler for leger med
e-presentasjoner

 • Muliggjør større fleksibilitet

 • Kan være tidsbesparende

 • Kan øke det faglige utbyttet

 • Kan gi tidligere informasjon

Mer om e-presentasjoner 

Resultater fra spørreundersøkelse

Registrering
som bruker

Bestilling eller
forespørsel

Kontakt oss

Copyright 2004 Helsesamarbeid AS

Betingelser for bruk