Hjem   Nyheter   Om Helsesamarbeid.no   Om selskapet

Fordeler brukeren   Fordeler firma/organisasjon   Vanlige spørsmål

Betingelser for bruk av Helsesamarbeid

Ved å registrere deg som bruker samtykker du i de betingelser som fremgår nedenfor:

Tjenesten Helsesamarbeid.no

Tjenesten er beregnet på leger og annet helsepersonell. Registrering er gratis for helsepersonell forutsatt deltakelse på minst et betalbart samarbeidsrom. Hvis ikke er kostnaden kr 490,- eks. mva. per år. Helsesamarbeid forbeholder seg retten til å avvise brukere. Andre brukergrupper kan forespørre Helsesamarbeid om å få tilgang til Helsesamarbeid.no enten på permanent basis eller som gjestebrukere.

Formålet med tjenesten er å gi brukerne en lukket internettbasert plattform for samarbeid og kommunikasjon i helsesektoren.

Brukervilkår

For å ta i bruk Helsesamarbeid.no må du registrere deg som bruker. Som bruker er du forpliktet til å gi korrekte opplysninger i registreringsskjemaet (kontaktkortet). Du er også forpliktet til ikke å misbruke Helsesamarbeid.no. Med misbruk menes å avgi falske opplysninger, misbruke informasjon eller annet som klart bryter med formålet med tjenesten. Helsesamarbeid har i et slikt tilfelle rett til å fjerne opplysningene og gjennomføre alle nødvendige tiltak for å fjerne og hindre den skadelige aktivitet. Grove misbruk vil bli politianmeldt.

Opplysningene i kontaktkortet kan være tilgjengelige for andre brukere av Helsesamarbeid.no, for eksempel hvis du deltar i et samarbeidsrom med andre brukere. Helsesamarbeid står ikke ansvarlig for andre brukeres eventuelle misbruk av disse opplysningene. Videre har Helsesamarbeid.no funksjonalitet for å måle bruk av tjenesten. Slik statistikkfunksjonalitet er tilgjengelig for eiere av eventuelle samarbeidsrom du har tilgang til på Helsesamarbeid.no. Helsesamarbeid står ikke ansvarlig for eventuell misbruk av slik statistikk eller informasjon.

Helsesamarbeid forbeholder seg retten til å anvende personlige opplysninger du oppgir til Helsesamarbeid's interne formål for administrasjon og for å utvikle produkter og tjenester på Helsesamarbeid.no. Herunder kan vi bruke din IP-adresse til å diagnostisere problemer med serveren vår, og til å administrere Web-området.

Som bruker samtykker du i å bli aktivert på Helsesamarbeid.no's faste tjenester som kontaktregister, faste geografiske rom, nettbasert syvende sans og lenkesamling. Helsesamarbeid vil også kunne tilby andre tjenester overfor brukerne. Bruker samtykker i at Helsesamarbeid kan tilby slike tjenester overfor bruker, men at bruker selv aktivt må ta i bruk tjenesten eller tilbudet. Dette inkluderer å bli gitt tilgang til nye samarbeidsrom som enten er i regi av Helsesamarbeid eller leiet av andre firmaer, organisasjoner, andre brukere eller andre. Som bruker samtykker du i at andre brukere får tilgang til opplysningene i ditt kontaktkort i de samarbeidsrom du har tilgang til. Videre samtykker du som bruker i at eiere samt de andre deltakerne på rommene har tilgang til statistikk over din bruk av disse samarbeidsrommene. Helsesamarbeid står ikke ansvarlig for eventuell misbruk hverken av opplysningene i kontaktkortet eller bruksstatistikk.

Du har på forespørsel rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert, og til å kreve dem slettet. En slik henvendelse sendes på e-post til firmapost@helsesamarbeid.no. Avsenderadressen må i såfall være den samme som er registrert i din brukerprofil.

Leie av samarbeidsrom

Firma, organisasjoner eller frittstående brukere kan leie samarbeidsrom på Helsesamarbeid. Brukere som er deltakere i et samarbeidsrom blir også generell bruker på Helsesamarbeid.no, hvor Helsesamarbeids brukervilkår (se over) er gjeldende.

Betingelser for leie av samarbeidsrom

Registrering
som bruker

Bestilling eller
forespørsel

Kontakt oss

Copyright 2004 Helsesamarbeid AS

Betingelser for bruk